rss search

Om detta var ett konstverk skulle jag kalla det "Monument över medelåldern".

line

Om detta var ett konstverk skulle jag kalla det "Monument över medelåldern".


Follow @ChristerOlsson